Archive for: אוגוסט 6th, 2016

השדולה למען נצרת עילית

השדולה למען נצרת עילית

שבועיים לאחר הקמתה, התכנסה השדולה למען נצרת עילית בכנסת לישיבתה הראשונה. הישיבה התקיימה ביום שני השבוע, יום הפעילות האחרון של מושב הכנסת לפני יציאתה לפגרה. ראש העיר רונן פלוט שמושך בחוטים ומאחורי הקלעים, מנווט ומוביל את השדולה כאמצעי לחץ על הממשלה לאישור הצעת מחליטים, הפך את הכינוס הפרלמנטרי למפגן תמיכה […]