Archive for: אוגוסט 7th, 2016

התייחסות משרד הבריאות לארוע הקורנפלקס של תלמה

סמל משרד הבריאות

התייחסות משרד הבריאות לארוע הקורנפלקס של תלמה אתמול בערב דיווחה חברת יוניליוור למשרד הבריאות שבניגוד להצהרותיה החוזרות ונשנות, שלפיהן כל המוצרים עם חשד לזיהום נותרו במפעל, משטח של 240 יחידות יצא מהמפעל לדרכי השיווק. אנו במשרד הבריאות רואים בכך התנהלות רשלנית של החברה הן כלפי הציבור והן כלפי משרד הבריאות. […]