Archive for: אוגוסט 8th, 2016

ראש העיר רונן פלוט הבטיח וקיים

ראש העיר רונן פלוט הבטיח וקיים

השבוע היה ניתן לראות כי עובדי העירייה ועובדי קבלן עובדים בשטח משפצים ומתקנים את גני השעשועים, כזכור גני השעשועים ניזוקו בצורה חמורה ע"י פורעי חוק וגרמו להרס וונדליזם במתקנים. עפ"י הערכת ראש העיר, העבודה תסתיים בתקופה הקרובה, על מנת שילדי העיר יוכלו ליהנות בגני השעשועים, "אני לא יכול לקבל מצב […]