Archive for: אוגוסט 26th, 2016

ערוכים ומזומנים לפתיחת שנה"ל

ערוכים ומזומנים לפתיחת שנה"ל

עיריית נצרת עילית השלימה שיפוץ מקיף של מוסדות החינוך בעיר הכולל הצטיידות, נגישות ותיקון ליקויי בטיחות.בהובלת ראש העיר רונן פלוט, העירייה סיימה השבוע את ההכנות האחרונות לפתיחת שנת הלימודים, ולצד המוכנות הפיזית נשלמת ההיערכות הפדגוגית בהובלת ראש מנהל חינוך וקהילה אורנה פישר. עיקר העבודות התמקדו השנה בארבעה בתי ספר: "אלון", […]