שר הפנים אריה דרעי העניק השבוע את הפרס לעדי אלדר ראש העיר כרמיאל

פרס הניהול התקין מטעם משרד הפנים לשנים 2014-2015 הוענק השבוע לעיריית כרמיאל, שזוכה בפרס ברציפות החל מהשנה הראשונה לחלוקתו. טקס קבלת הפרס נערך בבנייני האומה בירושלים במעמד שר הפנים אריה דרעי, אשר העניק את הפרס לראש העיר עדי אלדר, בנוכחות ראשי רשויות ובעלי תפקידים במגזר הציבורי.

הפרס ניתן לכרמיאל על עמידתה האיתנה של העירייה ביעדי התקציב, ללא כניסה לגרעון ולאחר עמידה בתנאים נוקשים אחרים. הרשויות הזוכות נבחרות לאחר שאנשי משרד הפנים בודקים באופן מדוקדק עמידה בקריטריונים שונים כגון ניהול משאבי האנוש, ניהול תקציב ועמידה ביעדים.

מיד לאחר קבלת הפרס בירך אלדר את עובדי העירייה בעמוד הפייסבוק שלו והודה להם על שיתוף הפעולה. "פרס שר הפנים לניהול כספי תקין ברשויות המקומיות ע"ש חיים קוברסקי ז"ל לשנים 2014-2015, הוענק לאחר בחינה כי עמדנו בקריטריונים הכוללים סדרי עבודה ומינהל, יעילות כספית וביצועי תקציב, העסקת עובדים וניהול ההון האנושי, ניהול התאגידים העירוניים והיערכות לחירום ורישוי עסקים", אמר אלדר. "עיריית כרמיאל ברשותי מקבלת את הפרס באופן רציף מיום שהוחלט להעניק אותו. אני רוצה להודות לענת לנקסנר גזברית העירייה, לאורנה יעקב מנהלת המחלקה לתב״רים, ירדנה חולסקר מנהלת מחלקת גביה, חווה יקוטי מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות, אתי גרנר אילן מנהלת מחלקת שכר ולכל צוות מינהל הכספים על עבודתם המקצועית והאחראית".

שר הפנים אריה דרעי בירך בטקס את ראשי הרשויות הזוכים ואמר "אני מברך את 102 ראשי הרשויות אשר בזכות עבודתם הקשה הגיעו לאיזון תקציבי, לפיתוח יישוביהם ושגשוגם, והיא זו אשר הובילה אותם לקבלת הפרס. "שאיפתי היא לראות פה עוד ועוד רשויות אשר יקבלו את הפרס".

 

Tags: , , , , , , ,