Archive for: ספטמבר 26th, 2016

כרמיאל מוכנה לחירום

כרמיאל מוכנה לחירום

כחלק מתרגיל העורף הלאומי של פיקוד העורף ערכה בשבוע שעבר עיריית כרמיאל תרגיל לכל מערכות החירום העירוניות. התרגיל החל בתערוכת אמצעים של מחלקת הביטחון בה הוצגו גרורי חילוץ והצלה, גרורי תאורה, גנרטורים, מיכלי סולר לחירום, קרונות חפ"ק ועוד. האמצעים נרכשו בתקצוב של ראש העיר עדי אלדר וממלאת מקומו, רינה גרינברג, […]