http://s013.radikal.ru/i323/1612/ba/9ab9b88d2342.jpg

משרד הבריאות מייחס חשיבות רבה במתן שירותי רפואה איכותית ושוויונית בכל חלקי הארץ ומוביל מדיניות של צמצום הפערים הקיימים בשירותי רפואה בכלל, ובפרט בפריפריה.

על כן, הוחלט על הקמת ועדה אשר תבחן את כלל ההיבטים של המענה הרפואי הקיים בצפון ותגיש את המלצותיה בנוגע לצורך בהרחבה או עדכון של כלל השירותים הרפואיים. המלצות הוועדה ישמשו את מקבלי ההחלטות לקביעת תכנית לפיתוח ותכנון שירותי הבריאות בצפון, במטרה לספק שירותי רפואה איכותיים.

בראש הוועדה עמד פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד והיא כללה נציגי ארגוני הבריאות, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ונציגי ציבור.

 

Tags: ,