החל מיום ראשון השבוע, 12 בינואר 2020, פיילוט הפחים המוטמנים בשכונה הדרומית נכנס לביצוע מלא, כולל פינוי הפחים באמצעות משאית הידראולית מיוחדת. תושבי השכונה כבר לא צריכים יותר להשליך את הפסולת הביתית למכולות האשפה הישנות שהיוו פעמים רבות מפגע סביבתי צורם לעין.

את מקומן של 'הצפרדעים' החליפו פחים חכמים, אשר כל אחד מהם מחובר לחיישן שמתריע על כמות האשפה במיכל.

המהלך הוא חלק מתכנית רחבת היקף שהעירייה מבצעת בתחום שיפור איכות החיים והשירות לתושב. התקנת הפחים המוטמנים מתוכננת להתרחב לשכונות נוספות בהתאם לתכנית עירונית רב שנתית.

גזבר העירייה עדי מלכה שמוביל את הפרויקט מסר כי הפעימה הראשונה כוללת 100 פחים מוטמנים ו עוד כמה עשרות פחים חדשים מונחי קרקע שהוצבו במקומות שבהם לא ניתן להתקין את הפח המוטמן וזאת בשל מגבלות טכניות.

בעירייה אומרים כי הצלחת המיזם תלויה במודעות התושבים ובשיתוף פעולה שלהם ולכן הצבת הפחים מלווה בקמפיין הסברה מקיף.

"הפחים החדשים נגישים, נשלפים בקלות, ידידותיים לסביבה, אקולוגיים, חכמים ונוחים לפינוי" אמר מלכה והדגיש כי הפחים המוטמנים מיועדים להשלכת פסולת ביתית בלבד.

ראש העיר, רונן פלוט, אמר כי הפרויקט מהווה נדבך נוסף במהפכת ניקיון העיר וכי ביצועו יוצא לדרך בהתאם לתכנית הפיכת נוף הגליל לעיר ירוקה, חכמה ובריאה. "הפחים טמוני הקרקע הם מרכיב נוסף בפאזל היפה של העיר המתחדשת ללא היכר" סיכם ראש העיר פלוט.

 

Tags: , ,