Archive for: אוגוסט 19th, 2020

להגביל מכירת אלכוהול עד השעה 22:00 בנוף הגליל

להגביל מכירת אלכוהול עד השעה 22:00 בנוף הגליל

בהתאם להחלטת מועצת העיר העירייה פונה בימים אלה אל בעלי קיוסקים ופיצוציות בעיר ומבקשת להגביל מכירת אלכוהול עד השעה 22:00 ( במקום 23:00 כיום) המטרה היא למנוע התגודדות של צעירים ״מתודלקים״ באזורי שכונות מגורים ונהיגה מסוכנת תחת השפעת אלכוהול. בשלב הראשון העירייה נוקטת בצעד של בקשה המופנית אל העסקים אולם […]