Archive for: דצמבר, 2019

נוף הגליל: מקום ראשון בארץ בזמינות תחבורה ציבורית

נוף הגליל: מקום ראשון בארץ בזמינות תחבורה ציבורית

כך עולה מנתוני דו”ח ארגון “15 דקות”, המדרג את היישובים בישראל על פי שירותי התחבורה הציבורית ארגון “15 דקות”, ארגון צרכני תחבורה ציבורית, בדק את שירותי התחבורה הציבורית על פי תדירותם בערים השונות בישראל, ביחס למספר התושבים ולשטח העיר. נתוני הדו”ח מדרגים את נוף הגליל במקום הראשון בארץ בתדירות הקווים […]

 
 

פה אחד: מועצת עיריית נוף הגליל אישרה את תקציב העירייה לשנת 2020

פה אחד: מועצת עיריית נוף הגליל אישרה את תקציב העירייה לשנת 2020

פה אחד: מועצת עיריית נוף הגליל אישרה את תקציב העירייה לשנת 2020 התקציב על סך 311,672 מיליון שקלים מציג גידול על סך 8.6 מיליון שקלים. ארבעת התחומים שייהנו מתוספת תקציב: חינוך, רווחה וקהילה, ניקיון וביטחון אישי ב–2020 עיריית נוף הגליל תגדיל ב-8.6 מיליון שקלים את תקציבה השנתי, וזאת על רקע […]

 
 

העצים חוזרים לרחובות נוף הגליל

העצים חוזרים לרחובות נוף הגליל

  עיריית נוף הגליל יוזמת מבצע אגרונומי רחב היקף במסגרתו ישתלו בקרוב עשרות עצי פרי ונוי ברחובות הוותיקים של העיר וימלאו את מקומם של העצים שנכרתו לאחר שנמצאו חלשים ומהווים סכנה לציבור עיריית נוף הגליל נחושה להחזיר לשכונות הוותיקות את העצים שגוועו במשך השנים בעקבות מחלה או שיבה טובה. את […]

 
 

נחת לרבקה

נחת לרבקה

בית הספר התיכון “בית רבקה” בנוף הגליל סווג “ירוק” במדדי טוהר הבחינות לצד המאמצים להגדלת הישגי התלמידים בלימודים, משרד החינוך מעודד טוהר בחינות ויושרה בקרב התלמידים. במסגרת הפעולות שהמשרד נוקט בהן, הוחלט לסווג את בתי הספר גם בהתאם למידה, בה הצוות החינוכי בו, מצליח לחנך את תלמידיו לערכים של יושרה […]