Archive for: דצמבר 2nd, 2019

נחת לרבקה

נחת לרבקה

בית הספר התיכון “בית רבקה” בנוף הגליל סווג “ירוק” במדדי טוהר הבחינות לצד המאמצים להגדלת הישגי התלמידים בלימודים, משרד החינוך מעודד טוהר בחינות ויושרה בקרב התלמידים. במסגרת הפעולות שהמשרד נוקט בהן, הוחלט לסווג את בתי הספר גם בהתאם למידה, בה הצוות החינוכי בו, מצליח לחנך את תלמידיו לערכים של יושרה […]