בית הספר התיכון “בית רבקה” בנוף הגליל סווג “ירוק” במדדי טוהר הבחינות
לצד המאמצים להגדלת הישגי התלמידים בלימודים, משרד החינוך מעודד טוהר בחינות ויושרה בקרב התלמידים. במסגרת הפעולות שהמשרד נוקט בהן, הוחלט לסווג את בתי הספר גם בהתאם למידה, בה הצוות החינוכי בו, מצליח לחנך את תלמידיו לערכים של יושרה והגינות בבחינות.

מדד זה נבחן באמצעות בדיקת מספר הבחינות הפסולות במבחני הבגרות כתוצאה מהעתקה או חשד להעתקה. בתי ספר בהם האחוז הוא נמוך סווגו על ידי משרד החינוך במסלול “ירוק” שמעניק להם תעודת כבוד וציון לשבח.

בית הספר התיכון “בית רבקה” בנוף הגליל זכה להיכלל במסלול הירוק לאחר שבשנתיים האחרונות נמצא כי שיעור המחברות הפסולות בבית הספר עומד על בין 0% – 1%: “מדד טוהר הבחינות מודד בראש וראשונה את התנהגות התלמידים, אך מעיד לא פחות מכך על מידת הצלחתו של בית הספר לחנכם להגינות, לאמינות ויושר”.

כתב דויד גל, מנהל אגף בחינות במשרד החינוך במכתב ששלח למנהלת בית הספר זלטה הרצל.

ד”ר עינבל וינברג, ראש מינהל חינוך וקהילה שיבחה את בית הספר על ההישג ואמרה: “האווירה המכבדת, היושרה והשקיפות בו מתנהלות בחינות הבגרות בבית הספר, משקפת את הגישה הערכית חינוכית של מערכת החינוך בנוף הגליל שמייחסת חשיבות רבה ליישום ערכי ההגינות לצד השאיפה להישגים ולמצוינות”.

 

Tags: , ,