Archive for: דצמבר 10th, 2019

העצים חוזרים לרחובות נוף הגליל

העצים חוזרים לרחובות נוף הגליל

  עיריית נוף הגליל יוזמת מבצע אגרונומי רחב היקף במסגרתו ישתלו בקרוב עשרות עצי פרי ונוי ברחובות הוותיקים של העיר וימלאו את מקומם של העצים שנכרתו לאחר שנמצאו חלשים ומהווים סכנה לציבור עיריית נוף הגליל נחושה להחזיר לשכונות הוותיקות את העצים שגוועו במשך השנים בעקבות מחלה או שיבה טובה. את […]