פה אחד: מועצת עיריית נוף הגליל אישרה את תקציב העירייה לשנת 2020

התקציב על סך 311,672 מיליון שקלים מציג גידול על סך 8.6 מיליון שקלים. ארבעת התחומים שייהנו מתוספת תקציב: חינוך, רווחה וקהילה, ניקיון וביטחון אישי

ב–2020 עיריית נוף הגליל תגדיל ב-8.6 מיליון שקלים את תקציבה השנתי, וזאת על רקע תנופת ההתחדשות האדירה שעוברת העיר בשנים האחרונות, וההשקעה העצומה בפיתוח תשתיות עירוניות ופרויקטים.

תוספת התקציב תתמקד בארבעה תחומי פעילות אשר סומנו על ידי העירייה כיעדים מרכזיים לשנת 2020: תחום החינוך והרווחה שהוגדר כמוביל איכות עירונית, יזכה בתוספת של כ-2 מיליון שקלים, שירותי הרווחה לתושב יקבלו תוספת של 4.3 מיליון שקלים, תחום הניקיון והתברואה יזכה לתוספת של 1.2 מיליון שקלים ותחום הביטחון האישי יגדל ב-1.5 מיליון שקלים.

“תוספת התקציב מתמקדת בשיפור השירות לתושב, תחום שהוגדר בראש סדרי העדיפויות במסגרת מדיניות התושב במרכז בנוף הגליל”, אמר ראש העיר, רונן פלוט וציין כי גם מאז כניסתו לתפקיד זוכה תחום החינוך להגדלה בתקציב אשר מצטברת בארבע שנים לסכום של כ-10 מיליון שקלים. “כשאנחנו מדברים על ההשקעה בחינוך זאת לא סיסמה, זה מספרים שמופיעים בסעיפי התקציב ומהווים חלק נכבד ממנו”, הסביר ראש העיר.

תקציב העירייה הובא ביום שלישי השבוע למליאת מועצת העיר ואושר על ידה פה אחד. ראש העיר פלוט ציין את שיתוף הפעולה היוצא מן הכלל של חברי מועצת העיר מכל סיעות הבית והתגייסותם המלאה בעשייה העירונית בפעילות ועדות העירייה ובגופים העירוניים הפועלים מטעמה. “מועצת העיר מגויסת כולה למען העיר ולמען כלל תושביה, אין פוליטיקה בנוף הגליל, יש פעילות חיובית לפיתוח העיר וכל חברי המועצה שותפים בה”, אמר.

יצוין כי לצד התקציב השוטף, תקציבי הפיתוח ב-2020 מבטאים את היקף ההשקעה האדיר בהמשך שדרוג תשתיות אורבניות ויישום תוכנית התחדשות של המרחב הציבורי: חזות עיר מטופחת, פארקים, גינות, הצבת פחים טמוני קרקע ומערך שירותים משופר לתושב.

“השנה הקרובה תביא עמה המשך פעילות נרחבת בתחום זה, תוך שימת דגש על צרכיה של כל שכונה ושכונה במרקם העירוני במסגרת תוכנית מערכתית הכוללת רפורמה בתחום שיפור השירות לתושב”, נמסר מהעירייה, וצוין כי מטרת התוכנית, שיוצאת לביצוע ממש בימים אלה, היא להנגיש את שירותי העירייה לתושבים ולהעניק להם כתובת זמינה ומענה מידי לכל ענין ובקשה. ראש העיר פלוט ציין כי שמירה על רצף העשייה העירונית הוא האתגר הגדול ביותר העומד בפני התנהלות הרשות בשנת 2020, וזאת על רקע חוסר הוודאות וההמתנה הממושכת להרכבת ממשלה.

 

Tags: , , ,