Archive for: ינואר 18th, 2020

יצא לדרך פיילוט הפחים המוטמנים בנוף הגליל

יצא לדרך פיילוט הפחים המוטמנים בנוף הגליל

החל מיום ראשון השבוע, 12 בינואר 2020, פיילוט הפחים המוטמנים בשכונה הדרומית נכנס לביצוע מלא, כולל פינוי הפחים באמצעות משאית הידראולית מיוחדת. תושבי השכונה כבר לא צריכים יותר להשליך את הפסולת הביתית למכולות האשפה הישנות שהיוו פעמים רבות מפגע סביבתי צורם לעין. את מקומן של ‘הצפרדעים’ החליפו פחים חכמים, אשר […]