Archive for: אוקטובר 9th, 2020

תמונת מצב נכון לשעה זו:

תמונת מצב נכון לשעה זו:

תמונת מצב נכון לשעה זו: כוחות הכיבוי ממשיכים להילחם באש שמתרכזת כעת בשכונות המזרחיות של העיר ברחוב אלונים, הגיא, תבור ובסמוך לבית העלמין. בסך הכל פונו עד כה כ-5000 תושבים מתוכם כ-1000 לארבעה מרכזים עירוניים (הרוב התפנו עצמאית) המרכזים: במלון פלאזה, במרכז קהילתי ברקוביץ, במרכז גורדון ובמרכז יום לקשיש ברחוב […]