סגר שלישי.הפיקוח והאכיפה בכל רחבי הארץ.

עם כניסת התקנות וההגבלות המעודכנות לתוקפן מאז חצות הלילה, הגבירה משטרת ישראל את פעילות הפיקוח והאכיפה בכל רחבי הארץ.

בהתאם לכך, אלפי שוטרים, לוחמי משמר הגבול ומתנדבים נפרסו בכבישים, בערים ובשטחים הכפריים במטרה למנוע את המשך התפשטות הנגיף.