Archive for: סגן ראש העיר

יוצא לדרך פרויקט שיקום נזקי השריפה בנוף הגליל

יוצא לדרך פרויקט שיקום נזקי השריפה בנוף הגליל

יוצא לדרך פרויקט שיקום נזקי השריפה בנוף הגליל יריית הפתיחה ביום שלישי הקרוב (27/10) שבועיים לאחר השריפה הגדולה בנוף הגליל, ראש העיר רונן פלוט יוזם תוכנית שיקום רחבה שמתפרסת על פני כל המרחב העירוני שנפגע בשריפה. התוכנית כוללת שלושה שלבים: בשלב הראשון, יפונו ויסולקו מפגעים בטיחותיים ועצים שיהוו סכנה מידית […]

 
 

פה אחד

פה אחד

17 חברי מועצת עיריית נצרת עילית תומכים בשינוי שם העיר שינוי שם העיר נצרת עילית זוכה לתמיכה גורפת של כל 17 חברי מועצת העיר מכל סיעות הבית. חברי המועצה קראו השבוע לתושבים לממש את זכות ההצבעה במשאל שיתקיים ביום שלישי הקרוב ולתמוך במהלך: “שינוי שם העיר הוא הדבר הנכון לעשות […]